Warsztaty efektywności

Warsztaty efektywności Insights®Discovery™

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights Discovery™, warsztaty pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny. Język czterech energii kolorystycznych ułatwia zapamiętanie treści programu oraz pomaga szybko wykorzystać zdobytą wiedzę w budowaniu relacji.

Program Insights Discovery Efektywność Indywidualna™ za każdym razem jest dostosowywany do wymagań oraz potrzeb klienta, ćwiczenia są modyfikowane w zależności od celów, jakie mają być zrealizowane. Dlatego warsztat może trwać od 180 minut w wersji skróconej, aż po cykl spotkań, gdzie kolejne sesje są odpowiedzią na potrzeby zespołu i mogą dotykać takich zagadnień jak:

- skuteczna komunikacja
- podnoszenie skuteczności sprzedaży
- wywieranie wpływu
- skuteczne zarządzanie zespołem
- wzmacnianie przywództwa
- budowanie zaangażowania
- motywowanie
- wystąpienia publiczne
- zarządzanie stresem

Insights Discovery™ znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie ważne jest, aby zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji oraz jednostce funkcjonalnej.

Efektywność Indywidualna™ to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Insights Discovery™ to seria narzędzi i programów, które pozwolą opracować strategię szkoleniową dla zespołu i które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak przywództwo, sprzedaż, diagnoza i podnoszenie efektywności zespołów, nauka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, czy budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji/współpracy w organizacji. Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej™.

Narzędzia wykorzystywane w programie: Profil Indywidualny moduł Podstawowy, ewentualnie dodatkowe moduły Profilu w zależności od celu warsztatu, specjalne autoryzowane zeszyty ćwiczeń Insights®Discovery™:

- "Wprowadzenie do Insights Discovery”
- "Discovery - nowe spojrzenie na efektywność zespołu"
- "Discovery - nowe spojrzenie na skuteczność sprzedaży"

© 2022 INSIGHTS24.pl | ScrollMe by AccessPress Themes